Tagszakszervezeteink oldalai (kattints a lenyitáshoz)

Hasznos


A kollektív szerződés megszűnése a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén

 

 

A VDSZ egyik tagszervezeténél speciális jogi helyzet alakult ki a közelmúltban. A szakszervezeti titkár elmondása alapján munkáltatójuk beleolvad egy másik munkáltatóba, így tehát egy jogutódlás következik be. Mind a jogelőd, mind a jogutód munkáltatónál van kollektív szerződés, amit egy-egy szakszervezettel kötöttek. Kérdés, hogy vajon a munkavállalói létszám növekedése miatt a szakszervezetek elveszítik-e reprezentativitásukat, és így, ennek következtében a kollektív szerződések megszűnnek-e.

A Munka törvénykönyve alapján a kollektív szerződés azonnal hatályát veszti, ha szerződést kötő szakszervezet a reprezentativitási szabályok alapján nem jogosult kollektív szerződés kötésére. Egy szakszervezet kollektív szerződés kötésére pedig akkor jogosult, ha a munkáltatónál munkaviszonyban álló tagjainak száma eléri a munkáltatónál munkaviszonyban álló munkavállalók létszámának tíz százalékát. Ennek meghatározásakor a szerződéskötést megelőző fél évre számított átlagos statisztikai létszámot kell alapul venni.

Abban az esetben, ha a munkáltató személyében bekövetkező változás miatt megnövekszik a munkavállalói létszám a jogutód munkavállalónál, és egyik szakszervezet sem rendelkezik a 10%-os tagsággal, mindkét kollektív szerződés megszűnik. Ugyanakkor ennek a helyzetnek a kialakulása azért nem valószínű a jogutódlás időpontjában, mert a munkáltatónál a statisztikai létszámot a megelőző fél évre kell számítani, így a szerződéshez szükséges taglétszám biztosított lehet.

Jogutódlás során a jogutód munkáltató nem köteles alkalmazni a jogelődnél megkötött kollektív szerződés szabályait, ha az a jogutódlás időpontjában vagy azt követően megszűnik. Ebben az esetben a jogelődnél kötött kollektív szerződést csak addig köteles alkalmazni, amíg ez a kollektív szerződés meg nem szűnik. Mivel a jogutód munkáltatónál a fentiekben leírt okokból jellemzően még van kollektív szerződés a jogutódlás időpontjában, ezért a jogutód munkáltató ekkor ezekre hivatkozva, teljes mértékben elutasíthatja a jogelőd munkáltatónál kötött kollektív szerződés jövőbeni alkalmazását.

Összességében elmondható, hogy az Mt-nek a kollektív szerződésről szóló rendelkezései azt sugallják, hogy munkáltató személyében bekövetkező változás esetén a jogutód munkáltatónál alkalmazott kollektív szerződés előnyt élvez a jogelőd munkáltatónál megkötött kollektív szerződéshez képest, így ez utóbbit vagy csak meghatározott ideig vagy egyáltalán nem köteles alkalmazni. 

 

Európai Üzemi Tanács 2017


HASZNOS dokumentumok 2017


Bérek és foglalkoztatás a VDSZ területén


Ajánlott állások


Quaestor károsultak számára


Klubrádió - 2012 november 29. Alaptörvény és a jogok


REACH dokumentumok