Vissza a VDSZ főoldalra

Nemzedéki szerzõdés


NEMZEDÉKI SZERZÕDÉS

 

amely, létrejött a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (VDSZ) Nyugdíjas Tagozata és Ifjúsági Tagozata között.

 

Fent nevezett felek megállapítják, hogy a szakszervezeti érdekvédelmi, érdekképviseleti munka folyamatossága, a nemzedékek együttmûködését egymás érdekeinek megismerését, azok érvényesülésének elõsegítését igényli, ennek érdekében az alábbiakban állapodnak meg:

 

1. Mindkét tagozat határozottan elutasítja a társadalom egyes rétegeinek gazdaságpolitikai eszközökkel történõ szembeállítását, és közös fellépéssel meg kívánnak gátolni bármiféle ilyen irányú törekvést.

 

2. AVDSZ Nyugdíjas Tagozata támogatja a szakszervezeti szövetségekben (helyi és országos szervezeteiben) a fiatalok szerephez jutását, és kötelezettséget vállal arra, hogy felhívással él az ágazatok vállalatainál, társaságainál mûködõ szakszervezetekhez, annak érdekében, hogy a szakszervezeti tisztségviselõk körében mind nagyobb számmal vonják be a szakszervezeti munkába bekapcsolódni vágyó fiatalokat.

 

3. A VDSZ Nyugdíjas Tagozata vállalja, hogy a VDSZ Ifjúsági Tagozatát tájékoztatja munkájáról, feltárja és ismerteti az idõs korúak problémáit, annak érdekében, hogy az ifjúság azonosulni tudjon a megoldásra váró feladatokkal és megismerje a segítségnyújtás módozatait.

 

4. A VDSZ Ifjúsági Tagozata lehetõségeihez képest támogatja a szakszervezeten belül a Nyugdíjas Tagozat törekvéseit, saját eszközeivel és felkészültségével segítve annak érvényesülését.

 

5. Mindkét tagozat kiemelten fontosnak tartja a meglévõ hagyományok ápolását, szimbolikusan és tevõlegesen egyaránt.

 

6. Mindkét fél vállalja, hogy kölcsönösen konzultálnak a két korosztály érdeklõdésére számot tartó kérdésekrõl, ami egyben a VDSZ eredményes és hatékony mûködése szempontjából is jelentõséggel bír.

 

A szerzõdõ felek csatlakozásra szólítják fel a VDSZ többi rétegszervezetét, a színvonalasabb szakszervezeti munka érdekében, valamint kifejezik készségüket, hogy készek tárgyalni konkrét intézkedésekkel kapcsolatos közös álláspont kialakításáról.

 

Balatonszemes, 2016. május 12.

(Jelen szerzõdés az eredetileg Balatonföldváron, 2003. április 29-én kötött Nemzedéki Szerzõdés aktualizálása.)

 

Sánta József sk.(VDSZ Nyugdíjas Tagozata)

Schippert Roland sk. (VDSZ Ifjúsági Tagozata nevében)