Tagszakszervezeteink oldalai (kattints a lenyitáshoz)

Munkavédelem


A VDSZ kulcsfontosságú területnek tartja a munkavédelmet.

Ez alapvetően szakszervezeti feladat is, hiszen a dolgozók egészsége, biztonsága mindig az elsőrendű szempont kell legyen a munkahelyeken. Jelmondatunk: Hidd! Tudd! Tedd!

VDSZ MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG: http://vdsz.hu/munkavedelem/

E-mail: munkavedelem@vdsz.hu

VDSZ kapcsolatok munkavédelmi kérdésekben:

Cseh János - VDSZ mv. felelős, munkavédelmi szakember
(06-1-461-2462, janoscs@vdsz.hu)

Kovács László - VDSZ országos titkár, munkavédelmi szakember
(kowako@vdsz.hu - 06-1-461-2419 / +36 20 435 2389 - munkaidőben)

MUNKASZAKI KLUB Facebook oldal

További információk: munkaszaki.hu


 

 MUNKAVÉDELMI HÍREINK az alábbiakban olvashatók:

 
A VDSZ tájékoztatója a témában

Szakszervezetek feladatai a munkavédelmi törvény változásának megvalósulása érdekében

2016. 07. 08-tól változások következtek be a Munkavédelmi Törvényben a 2016. évi LXXIX. törvény alapján.

Az alábbi összefoglaló csak azokat a változásokat próbálja követni, amelyek feladatot adnak a szakszervezeteknek.

vdsz_mvb_logo_280

„Munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő

Ahol van munkavédelmi képviselő, természetesen a mandátumuk lejártáig semmi teendő.

Ahol viszont nincs, és az új törvényi feltételek érvényesülnek, ott fél éven belül választásokat kell tartani. Ez a munkáltató kötelezettsége, de ezt a szakszervezet kezdeményezheti is. Tehátkezdeményezzen!  A választásnál figyelembe kell venni, azt is, hogy bekerült a törvénybe: „nem választható munkavédelmi képviselővé az, aki a munkáltatónál munkaviszony keretében főtevékenységként a munkáltató megbízásából munkavédelmi feladatokat lát el.”

 

Pontosításra került a munkavédelmi képviselők munkajogi védelme:

 „Valamennyi munkavédelmi képviselő munkajogi védelmére az Mt. 273. § (1), (2) és (6) bekezdése szerinti szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerven a bizottságot, annak hiányában a munkavédelmi képviselő választás során létrejött választási bizottság tagjait kell érteni.”

Sajnos itt vannak még kiigazításra váró feladatok. A munkavédelmi képviselők (mvk) választására a munka törvénykönyve az üzemi tanács tagjaira vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A választási bizottság viszont az eredményes választás után (funkciójának betöltése  után) feloszlik, megszűnik. Tagjaira ezután nem hárul kötelezettség. Valamint a szakszervezetnek az álláspontját 8 napon belül közölni kell a munkajogi védettség tárgykörében, ha nincs munkavédelmi bizottság, bizonytalan a választási bizottság, ennek megvalósulása is bizonytalan.

Ebből eredő feladatok a szakszervezetnek: már a kezdeményezésnél jelezni kell és a megoldást megállapodásba rögzíteni. A választási bizottság öt éves mandátumot kap, a vállalatnak a bizottsággal kell kommunikálni, ezért nem árt, ha abba védett szakszervezeti képviselő kerül. Akin keresztül a szakszervezet „képben tud lenni”.

A munkavédelmi képviselő-választás előtt érdemes egyeztetni arról, amennyiben erre lehetőség van, hogy a szakszervezeti védelemmel nem, de szakszervezeti tagsági viszonnyal rendelkező jelölteket érdemes állítani, hogy mvk-vé választása(uk) esetén így maximalizálva legyenek a védelemmel rendelkezők.Természetesen a változásokról a munkáltatót értesíteni kell.

Fontos tájékoztatási kötelezettség a munkavállalók felé a törvény azon változása, hogy a munkavállalók is bírsággal sújthatóak:

„A munkavédelmi hatóság közigazgatási bírsággal sújtja azt a természetes személyt, aki a szervezett munkavégzés során:

a) a munka egészséges és biztonságos végzésére, illetve annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat megszegi vagy feladatkörében e szabályok végrehajtásának mellőzését eltűri,

b) a munkabalesettel kapcsolatban nyilvántartási, kivizsgálási, jegyzőkönyv-készítési és bejelentési kötelezettségét kellő időben nem teljesíti vagy valótlan adatot közöl, illetve a baleset valódi okát eltitkolja vagy feltárását megakadályozza,

c) a foglalkozási megbetegedéssel, fokozott expozíciós esettel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti vagy a foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció kivizsgálását akadályozza vagy

d) a munkáltató képviselőjeként a munkavédelmi képviselőt a munkavédelemre vonatkozó szabályban biztosított jogainak gyakorlásában akadályozza, illetve a munkavédelmi képviselővel szemben jogainak gyakorlása miatt hátrányos intézkedést tesz.

kiszabott bírság összege ötszázezer forintig terjedhet. A közigazgatási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható.”

 

További változások, amelyek a munkáltató felelősségét, feladatkörét terhelik, amelyről a szakszervezet tájékozódást kérhet.

A munkavégzés összehangolására és ennek felelősségére vonatkozó rendelkezések.

A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve károsító hatásuk csökkentése érdekében szükséges intézkedések

Veszélyforrás hatásának kitett munkavállalók védelméről szóló rendelkezés

A munkabaleset kivizsgálására vonatkozó szabályok

Az új szabályozás arról rendelkezik, hogy a kivizsgálásba szükség esetén be kell vonni amunkáltatónál foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosát, azzal, hogy a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosa minden súlyos munkabaleset esetén részt kell, vegyen a kivizsgálásban.

A munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető körülmények

2 ponttal egészült ki a felsorolás, súlyos veszélyeztetésnek minősül ezután:

  1. a megengedett értéket meghaladó expozícióban történő foglalkoztatás a szükséges védelem hiányában; továbbá
  2. a veszélyes munkahelyen, veszélyes munkaeszközzel vagy veszélyes technológiai folyamatban végzett munka esetére a munkavédelemre vonatkozó szabályban előírtnál kevesebb munkavállalói létszám foglalkoztatása.

További kérdés esetén ajánljuk a VDSZ honlapjának Munkavédelmi aloldalát (vdsz.hu/munkavedelem), illetve email címünk: munkavedelem@vdsz.hu
Egyéb munkavédelmi információk: http://fb.com/munkaszaki

Az alábbi linken a MASZSZ Munkavédelmi Bizottságának részletes összefoglalóját is
meg lehet tekinteni a változásokról: IDE KATTINTVA. 

VDSZ Munkavédelmi Bizottság – 2016. július 4.