Tagszakszervezeteink oldalai (kattints a lenyitáshoz)

Munkavédelem


A VDSZ kulcsfontosságú területnek tartja a munkavédelmet.

Ez alapvetően szakszervezeti feladat is, hiszen a dolgozók egészsége, biztonsága mindig az elsőrendű szempont kell legyen a munkahelyeken. Jelmondatunk: Hidd! Tudd! Tedd!

VDSZ MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG: http://vdsz.hu/munkavedelem/

E-mail: munkavedelem@vdsz.hu

VDSZ kapcsolatok munkavédelmi kérdésekben:

Cseh János - VDSZ mv. felelős, munkavédelmi szakember
(06-1-461-2462, janoscs@vdsz.hu)

Kovács László - VDSZ országos titkár, munkavédelmi szakember
(kowako@vdsz.hu - 06-1-461-2419 / +36 20 435 2389 - munkaidőben)

MUNKASZAKI KLUB Facebook oldal

További információk: munkaszaki.hu


 

 MUNKAVÉDELMI HÍREINK az alábbiakban olvashatók:

 
Kiemelten fontos ügyelni a hőségben végzett munka során is
A hatékony munkavégzés elengedhetetlen feltétele a megfelelõ munkakörülmények megteremtése.

A munkavállaló számára olyan körülményeket kell teremteni, hogy munkáját biztonságos környezetben, a törvényi szabályozásoknak és munkavédelmi elõírásoknak megfelelõen betartott feltételek között végezze. 

heat_450

A jó közérzetet és teljesítõképességét nagymértékben befolyásolják a környezet klimatikus feltételei. A nyári idõszakban, a hõség és a gyakori meleg hatására csökken a koncentrálóképesség, a figyelem csökken. A munkáltató feladata, hogy mind a zárt, mind a nyitott helyeken lehetőséget teremtsen arra, hogy óránként minimum 5, legfeljebb 10 perces pihenõidõt biztosítson hűvösebb környezetben, pihenésre alkalmas ülõhelyekkel, miközben a dolgozók igényének megfelelõ mennyiségû hûtött folyadékkal biztosítja a folyadékpótlást. Fontos megemlíteni a légkondicionálás szükségességét, de nem hagyható figyelmen kívül az a tényezõ sem, hogy az egyenlõtlen hõmérsékleti viszonyok, a túlzott hideg a hõség után könnyen vezethet megfázáshoz, ezért erre célszerű ügyelni.

Sok esetben a munkavégzéshez használt berendezések is további megterhelést jelentenek, bizonyos hõmérsékleti tartományban már a hûtésre szolgáló berendezések sem tudják ellátni a kellemes klíma biztosítását, ezért szükségessé válhat, hogy munkavédelmi intézkedéseket vezessenek be.

Azokon a munkahelyeken, ahol a dolgozók védõfelszerelést kell, hogy viseljenek, szem előtt kell tartani azt a tényt, hogy a magas hőmérséklet hatására ezek további megterhelést jelentenek, ezért érdemes egyénileg is megvizsgálni az egészségi állapotra gyakorolt hatásukat. Célszerû foglalkozás- egészségügyi szakorvos segítségét kérni az egyéni állapotfelmérésre, és megvizsgálni, hogy milyen a munkavállaló egészségi állapota, tûrõképessége, alkalmazkodóképessége, és ennek megfelelõen kell döntést hozni az egyéni védõfelszerelések alkalmazása során fellépõ terhelés csökkentésérõl.

 

Az illékony veszélyes anyagokkal (pl. szerves oldószerek: aceton, toluol) végzett tevékenységnél a munkavédelmi szabályokat fokozottan be kell tartani, mivel a magas hõmérséklet fokozza az egyes kémiai anyagok párolgását, melynek következtében a munkahelyi levegõ veszélyes szennyezõdése meglehetõsen gyorsan kialakulhat. A veszélyes anyagot tartalmazó (a vonatkozó elõírásoknak megfelelõen felcímkézett, illetve jelöléssel ellátott) tárolóedényt, a használatot követõen azonnal le kell zárni, és az anyag (kémiai, fizikai stb.) tulajdonságainak megfelelõ tárolásáról kell gondoskodni. A védelem hiánya a munkavállaló rosszullétét, akár eszméletvesztését is okozhatja, ezért fokozattan kell ügyelni a biztonságra.

A munkavállalók figyelmét fel kell hívni a folyadékveszteség pótlásának szükségességére és az ebbõl adódó rosszullétek megelõzésére. Figyelmet kell fordítani arra, hogy az esetlegesen elõforduló panaszok (pl. fejfájás, szédülés, szemkáprázás, szomjúság, szapora szívverés) esetén a munkát azonnal hagyják abba és keressék fel a kijelölt pihenõhelyet, szükség esetén igényeljék az elsõsegélynyújtást, vagy az orvosi ellátást.

Az alábbi jogszabály 7. és 23. paragrafusában találhatók részletes szábályozók, amelyek a munkáltatók által biztosítandó követelményeket taglalja:
3/2002 SzCsM-EüM e. rendelet hivatkozása